От 2009 година към училището работи брайлова печатница финансирана от МОН. Печатницата разполага със съвременна техника за брайлов печат и изработване на учебни материали на увеличен шрифт. Издава учебници, учебни помагала и релефни изображения за нуждите на ученици от училището и интегрирани ученици в общообразователни училища в страната. Екипът на печатницата активно участва в изработването на материали за Държавните зрелостни изпити и Националното външно оценяване за цялата страна.

    В съответствие с разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права, специалното училище за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение има право да създава копие в достъпен формат - копие във вид или форма, чрез която лице с увреждане, което не позволява четенето на печатни материали, получава достъп до писмено произведение или до свързан с него друг обект на закрила по начин и в същата степен както лице без увреждане по чл. 26 а, ал. 3.
    При поискване от лице с увреждане по чл. 26 а, ал. 3 от на Закона за авторското право и сродните му права, от друго лице по чл. 26 б, ал. 3, т. 2  или от носител на права го информира по достъпен начин за:
•    списъка с писмени произведения или свързаните с тях други обекти на закрила с копия в достъпен формат, от които разполага, както и за наличните формати;
•    наименованието и данните за контакт с юридическите лица със седалище в други държави – членки на Европейския съюз, с които обменя копия в достъпен формат.