Училищно настоятелство

Училищно настоятелство

 

Училищното настоятелство е регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с решение на Варненски окръжен съд № 1086 от 13.10.2008 г.

е-mail: svetlinazadecata@mail.bg

Председател на УН: Валерия Маврова