ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

Уважаеми ученици и родители,

На територията на област Варна са създадени и функционират „Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, в ситуацията на криза, свързана с COVID – 19”. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 088231468 от понеделник до петък, в часовия диапазон 8:30 – 11:30 часа и 12:30 -16:30 часа.