Извънкласни дейности

1. Обучение по клавишни инструменти

2. Хор за народни песни и оркестър