Готови ли сме за учебната година?

Уважаеми ученици и родители,

на прага сме на една необичайна учебна година богата на предизвикателства, изпитания и отговорности. Необичайна, защото ще промени ритъма, нагласите и традициите. В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката партнира с държавни институции и неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка, по предложение на заместник-министъра на образованието и науката Таня Михайлова, Ви предлагаме електронни материали, които ще помогнат да се подготвите за обучение в училище или ако се наложи в обучение в електронна среда от растояние /ОЕСР/.

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf