ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Информираме Ви, че учебният процес се преустановява от 28.01.2020 г. до 04.02.2020 г. /включително/.

Междусрочна ваканция - 05.02.2020 година.

Учебните занятия се възстановяват на 06.02.2020 година.