ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Уважаеми родители,

Със заповед на министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование от 29.10 до 12.11. 2020 година. Учениците от 8 до 12 клас преминават в обучение в електронна среда от разстояние по познатия ви вече начин. 

Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/10/27/rd-01-626.pdf