НОВА УЧЕБНА ГОДИНА

Скъпи ученици и родители,

заповядайте на откриването на новата учебна година

на 15.09.2022 г. от 09:30 часа в двора на училището.

От 10:45 ч. ще се проведе обща родителска среща.