Консултации и родителски срещи

Консултации и родителски срещи

Информационно-разяснителни брошури на КЗЛД

Правата на децата и младите хора при работа в дигитални платформи - КЗЛД (cpdp.bg)

Личните данни и тяхната защита – всичко за тях и как да ги пазиш (текст на информационно-разяснителна брошура, предназначена за деца) - КЗЛД (cpdp.bg)

Твоите права за защита на личните данни (текст на информационно-разяснителна брошура, предназначена за деца) - КЗЛД (cpdp.bg)

Основни съвети за защита на личните ти данни онлайн (текст на информационно-разяснителна брошура, предназначена за деца) - КЗЛД (cpdp.bg)

 

Информационно-разяснителни видеоматериали на КЗЛД

 

Информационни клипове „Неприкосновеност в дигиталния век” - КЗЛД (cpdp.bg)

 10 съвета как да се предпазим в интернет

 

Файл