СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов"

кв. "Аспарухово", местност "Вилите"

гр. Варна 9003

 

Тел.:    052 370416 - Жулиета Петкова - директор

            052 370415 - Снежана Пенева - заместник-директор по учебната дейност

            052 370414 - Валентина Йорданова - заместник-директор по учебната дейност

            052 374207 - Златинка Михалева - главен счетоводител

 

E-mail: info-400054@edu.mon.bg

Работно време Директор : 8:00 - 16:30 ч. (почивка 12:30 - 13:00 ч.)

 

Приемно време на директора: вторник - от 11:00 - 13:00 ч. 

                                                       четвъртък - от 11:00 - 13:00 ч.

                                         /след предварително уговорен час за среща/ 

                                                                 

052 374207 - Златка Джамбазова - лице за защита на личните данни по Регламент ЕС2016/679

 

Банкова сметка на училището:  BG75STSA93003106871201

„БАНКА ДСК“ ЕАД

IBAN: BG75STSA93003106871201

BIC: S T S A B G S F