Регионален семинар

21-22 ноември 2018 г. РУО - Варна организира семинар на тема: "Обмяна на добри практики при работа с деца и ученици с множество увреждания в процеса на приобщаването им в образователната система". Домакин на събитието беше СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов". Участваха представители от СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов", ЦСОП - Варна, ЦСОП - с. Кривня, ДГ "Ален мак".