Първа международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“

12 – 14 ноември 2018 г. в Парк-хотел “Москва”, София, Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ организира Първата международна конференция „Допълваща и алтернативна комуникация“.
Конференцията представя световния опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения, амиотрофична латерална склероза и други.
Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) са методи за комуникация, които допълват или заместват говора и писмената реч.
Над 100 000 деца и възрастни в България имат затруднения в комуникацията.
Своя личен опит представи Александър Илиев - ученик в училището за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов“, гр. Варна в 9 клас. Той започва да използва система за контрол с поглед на 6 г., получена с помощта на сдружение „Карин дом“, благодарение на дарение на голяма фирма. Така той става първият потребител на такава система в България. С помощта на неговата класна учителка Яна Раева, той започна да се учи да чете и да пише, като в началото напредъкът е бавен, но силната му мотивация за общуване водят до писане с все по-малко грешки. В момента използва системата за контрол с поглед в училище в заниманията по математика и български
.