ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6-ТИ ДО 12 КЛАС

Уважаеми ученици и родители,

На основание на Протокол от заседание на Областния кризисен щаб от 11.11.2020г, във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID 19 на територията на област Варна, за времето от 12.11.2020г до 22.11.2020г., включително, учениците от 6-ти до 12 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда в платформата TEAMS.